Lidmaatschap

Contributie

Basislidmaatschap: 3,00 euro per mnd (36 euro per jaar) inclusief:

 • Gratis deelname eigen wekelijkse wandeltochten
 • Lidmaatschap KWBN korting externe wandeltochten
 • Gratis traktatie tijdens iedere wandeling

Standaardlidmaatschap: 3,50 euro per mnd (42 euro per jaar) inclusief:

 • Gratis deelname eigen wekelijkse wandeltochten
 • Lidmaatschap KWBN korting externe wandeltochten
 • Gratis traktatie tijdens iedere wandeling
 • U ontvangt jaarlijks het Landelijk Wandel Programma boekje (eind v. h. jaar)
  U ontvangt 5x per jaar een wandelmagazine

Betalingen:
Per halfjaar middels een automatische incasso. (wordt geïnd, in januari en juli)
Mocht u vragen hebben betreffende de betaling neemt u even contact op met onze penningmeester: Lidy Westrik (zie vereniging/bestuur)

Bankrekeningnummer NL78 RABO 0133 3749 12 

Overige:
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 1 januari.
Lid worden kan op ieder moment van het jaar.

 • Opzeggingen dienen schriftelijk dan wel via e-mail te geschieden bij de ledenadministratie voor 1 oktober van ieder jaar
 • Opzeggingen voor die datum betekent dat men de jaarlijkse lidmaatschapskosten verschuldigd blijft
 • Opzeggingen na deze datum houdt in dat men ook de lidmaatschapskosten voor het komende jaar verschuldigd is
 • Deze halfjaarlijkse contributie zal rond 1 januari en 1 juli van ieder jaar worden geind
 • De betaling van het lidmaatschap vindt uitsluitend plaats d.m.v. een incassomachtiging, welke u hebt ontvangen bij het inschrijfformulier

Het Lidmaatschapscontract met daarbij behorende informatie over de vereniging kunt u hieronder downloaden.

Lidmaatschapsformulier 08-04-2021 + toestemmingsverklaring

Privacy policy 11-05-2018